Din Ekonomi

Bilförsäkringar Pris

Bilförsäkringar Pris

När du ska välja bilförsäkring ska med en utgångspunkt i ens bil och hur man kör. Här kan du hitta en förteckning över vad bilförsäkringar innehåller.

Bilförsäkring

Flertalet faktorer kan påverka priset på din försäkring som bland annat

  • Ålder
  • Bostadsort
  • Typ av bil
  • Bilens ålder
  • Antal mil du kommer köra per år
  • Vald omfattning i försäkringen

OKQ8 Bilförsäkring finns både som trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring, och du kan enkelt räkna ut ditt pris genom att klicka på knappen nedan. Om du väljer halvförsäkring eller helförsäkring får du möjlighet att teckna vår unika tilläggsförsäkring OKQ8 BackUp Plus, som täcker din självrisk i bilförsäkringen upp till 3 000 kr. Den innefattar också assistans- och hyrbilsförsäkring. BackUp Plus kostar från 125 kr per månad och har ingen bindningstid.

Trafikförsäkring Plus

Trafikförsäkringens huvudsakliga täckning är för skador på andras egendom och skador de kan ådra sig. Detta inkluderar kompensation för olyckor som kan leda till skada på andra fordon, byggnader eller individer som förare, passagerare, cyklister eller fotgängare. Eftersom bilolyckor ofta kan orsaka skador på ditt eget fordon, är det lämpligt att välja ytterligare försäkringar som delvis eller hel bilförsäkring. Genom att välja något av dessa två alternativ kommer du också att ha möjlighet att registrera dig för vår tilläggsprodukt, OKQ8 BackUp Plus. I denna plan ingår Sveriges lägsta självrisk på bilförsäkring och diverse andra förmåner.

Halvförsäkring Bil

När du skaffar en halvförsäkring får du ett attraktivt tillägg till din trafikförsäkring om en olycka är framme. Denna typ av försäkring täcker bland annat skador på ditt fordons fönster och kan även ge ersättning för haverier, stölder och bränder. Utöver dessa förmåner kan kunder som väljer halvförsäkring också teckna vår exklusiva tilläggsförsäkring, BackUp Plus. Denna plan täcker din bilförsäkrings självrisk på upp till 3 000 kr, och den inkluderar hyrbil och vägassistansförsäkring. BackUp Plus finns tillgängligt från 125 kr per månad och kräver ingen minsta bindningstid.

Helförsäkring Bil

En helförsäkring ger täckning för alla typer av skador som din bil kan drabbas av, vilket gör den till ett lämpligt alternativ för dig som vill ha extra skydd på vägen. Den primära skillnaden mellan halv- och helförsäkring är att den sistnämnda inkluderar färdskadeförsäkring. Innan du tecknar en helförsäkring är det lämpligt att kontrollera om din bil redan har transportskadeskydd, eftersom den erbjuder samma täckningsnivå som en helförsäkring.

Bilskada: I en helförsäkring ingår försäkring för bilskador. Du får ersättning för eventuella skador på din bil till följd av händelser som en kollision, vältning, körning i ett dike eller skadegörelse.

All risk:

Allriskförsäkring är utformad för att täcka plötsliga och oförutsedda skador på din bils interiör, samt stöld eller förlust av din bilnyckel.

Maskinskada:

Denna försäkring täcker plötsliga och oförutsedda skador eller fel på vissa komponenter i din bil, såsom motorn, startmotorn och styrelektroniken.

Lagligt skydd:

Om du blir inblandad i en tvist relaterad till din försäkrade bil, kommer försäkringen att ersätta nödvändiga och rimliga advokat- och rättegångskostnader.

Kris:

Vid trafikolycka eller rån ger denna försäkring ersättning för kristerapi hos legitimerad psykolog.

Rädda:

Denna försäkring täcker rimliga kostnader för att transportera ditt fordon och dig själv till verkstaden eller hemmet ifall fordonet blir stulet, skadat, går sönder eller om du som förare blir sjuk eller råkar ut för en olycka.

Ruta:

Om glasrutorna på din bil är spruckna eller trasiga täcker denna försäkring kostnaden för reparationer. Stöld: Denna försäkring gäller skador på din bil till följd av stöld eller stöldförsök. Brand: Denna försäkring ersätter skador orsakade av brand, blixtnedslag och explosion samt följdskador till följd av kortslutning i elkablar.

Trafik:

Trafikförsäkringen ersätter personskador som ådras både förare och passagerare, samt personer som inte sitter i bilen, såsom cyklister och fotgängare. Det täcker även skador på annans egendom, till exempel ett staket. Enligt lag måste du ha denna försäkring för att kunna köra din bil.

Shopping Cart