Din Ekonomi

Bonava slutför försäljningen av sin verksamhet i Norge

Bonava, en framstående bostadsutvecklare, har avslutat försäljningen av sin verksamhet i Norge. Den 12 juni tillkännagav företaget att de hade ingått avtal om att sälja sin norska verksamhet till fastighetsfonden Union Residential Development. Nu har affären slutförts, enligt ett pressmeddelande från bolaget.

Försäljningen av Bonavas verksamhet i Norge till Union Residential Development har slutförts efter att den norska konkurrensmyndigheten godkänt affären. Köpeskillingen på totalt 1,5 miljarder kronor kommer att betalas i flera delar, varav 0,8 miljarder betalades vid affärens slutförande.

Som tidigare kommunicerats kommer avyttringen att ha en negativ påverkan på Bonavas nettoresultat med 0,7 miljarder kronor, vilket kommer att redovisas under det andra kvartalet. Det innebär att försäljningen medför en engångskostnad för företaget.

Bonava är en ledande aktör inom bostadsutveckling i Norden och har varit verksam i Norge under en tid. Genom att avyttra sin verksamhet i Norge kan företaget nu fokusera på sina kärnområden och strategier för tillväxt i andra marknader.

Union Residential Development, som förvärvar Bonavas verksamhet i Norge, är en fastighetsfond med erfarenhet och expertis inom bostadssektorn. Förvärvet av Bonavas verksamhet ger dem möjlighet att stärka sin närvaro och expandera på den norska marknaden.

Bonava har för närvarande pågående projekt och verksamhet i flera andra länder, inklusive Sverige, Tyskland, Finland och Danmark. Företaget är dedikerat till att utveckla attraktiva och hållbara bostäder och samhällen för sina kunder.

Genom att slutföra försäljningen av sin verksamhet i Norge tar Bonava ett strategiskt steg för att forma sin framtida inriktning och optimera sin affärsportfölj. Det återstår att se hur detta beslut kommer att påverka Bonavas verksamhet och tillväxt på sikt.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart