Din Ekonomi

K-Fastigheter köper byggrätt i Kävlinge

K-Fastigheter och Selihof har tillsammans förvärvat en byggrätt i Kävlinge, enligt ett nyligen utgivet pressmeddelande. K-Fastigheter planerar att bygga cirka 25 hyresrätter på sin del av fastigheten, med byggstart planerad till 2024. Detaljplanen har redan vunnit laga kraft, och det förväntade årliga hyresvärdet beräknas uppgå till cirka 3,3 miljoner kronor. Säljaren av byggrätten är ett företag inom Wästbygg-koncernen, och de finansiella detaljerna kring affären förblir hemliga.

Fastighetsbolaget K-Fastigheter har i samarbete med Selihof förvärvat en attraktiv byggrätt i Kävlinge, enligt ett nyligen utgivet pressmeddelande. Detta strategiska förvärv ger K-Fastigheter möjligheten att expandera sin fastighetsportfölj och erbjuda ytterligare bostäder till invånarna i området.

Enligt planerna kommer K-Fastigheter att utveckla cirka 25 hyresrätter på sin del av fastigheten. Byggprocessen förväntas inledas under 2024 och beräknas vara klar inom en rimlig tidsram. Med detta tillskott av bostäder kommer Kävlinge att dra nytta av ökad tillgång till moderna och kvalitativa boendemöjligheter.

Det är värt att notera att detaljplanen för projektet redan har vunnit laga kraft, vilket innebär att nödvändiga tillstånd och tillståndsgivande processer har slutförts. Detta ger K-Fastigheter grönt ljus att påbörja byggandet så snart de praktiska förberedelserna är klara.

Enligt preliminära bedömningar förväntas de 25 hyreslägenheterna generera en årlig hyresintäkt på cirka 3,3 miljoner kronor. Detta ger en stabil ekonomisk grund för K-Fastigheter och speglar företagets strävan efter långsiktig lönsamhet och tillfredsställelse för hyresgästerna.

Säljaren av byggrätten är ett företag inom Wästbygg-koncernen, men de finansiella detaljerna omkring affären har valts att hållas hemliga. Trots denna insynsbegränsning är samarbetet mellan K-Fastigheter och Selihof ett tydligt tecken på en framgångsrik affär och en ömsesidigt fördelaktig överenskommelse.

Genom förvärvet av byggrätten i Kävlinge visar K-Fastigheter sitt engagemang för att bidra till bostadsutvecklingen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart