Din Ekonomi

Nischer Properties markanvisningavtal har löpt ut

Fastighetsbolaget Nischer Properties meddelar att deras markanvisningsavtal inom fastigheten Norra Folkparken har löpt ut efter att Haninge kommun avslog deras begäran om förlängning. Nischer har överklagat beslutet i hopp om att kunna fortsätta med detaljplanearbetet eller få en alternativ markanvisning i kommunen.

Nischer Properties meddelar att deras markanvisningsavtal med Haninge kommun har löpt ut idag. Avtalet tecknades 2018 och gällde för fastigheten del av Täckeråker 1:18, inklusive Norra Folkparken. Enligt markanvisningsavtalet skulle kommunen och Nischer gemensamt arbeta för att få en ny detaljplan antagen för området, vilket skulle möjliggöra för Nischer att förvärva marken och bygga nya bostäder. Ursprungligen skulle markanvisningsavtalet löpa till den 31 december 2020, men det förlängdes genom ett tilläggsavtal till den 30 juni 2023.

Tyvärr har det ännu inte antagits någon ny detaljplan, och i och med att markanvisningsavtalet håller på att löpa ut har Nischer begärt en förlängning av markanvisningen. Dock har Haninge kommun beslutat att avslå Nischers begäran, vilket innebär att detaljplanearbetet kommer att avslutas när markanvisningen löper ut den 30 juni 2023, enligt bolagets pressmeddelande.

Nischer har nu överklagat kommunens beslut och hoppas på att kunna fortsätta med detaljplanearbetet eller att få erbjudande om en alternativ markanvisning inom kommunen. De vill fortsätta sitt engagemang i området och bidra till utvecklingen av nya bostäder.

Det återstår att se hur överklagandet behandlas och vilka möjligheter som eventuellt kan öppnas för Nischer Properties. För närvarande är det osäkert vad framtiden har att erbjuda för deras planer inom Norra Folkparken och huruvida de kommer att kunna genomföra sina bostadsprojekt där.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart