Din Ekonomi

Ökande vakansgrad för kontor i Göteborg – Citymark

Enligt den senaste rapporten från Citymark Analys har vakansgraden för kontor i Göteborg ökat markant samtidigt som antalet uthyrningar har nått rekordnivåer. Detta beror på det svagare konjunkturläget och det betydande tillskottet av nya kontorslokaler, vilket har skapat en marknad som gynnar hyresgästerna.

Citymark Analys genomför noggranna studier av kontorshyresmarknaden i Göteborg och andra stora städer i Sverige två gånger om året. Efter en viss stabilisering under 2022 visar den senaste rapporten att vakanserna återigen ökar. Under det första kvartalet i år låg vakansgraden i centrala Göteborg på 9,5 procent, den högsta nivån på nästan 20 år. Därmed är vakansgraden i Göteborg högre än i Stockholm.

Ökningen av vakanser märks i de flesta stadsdelar, särskilt i de mest centrala områdena och i Gårda. Till och med utanför centrala Göteborg har vakanserna ökat. Vakanserna har ökat både inom den nyare och äldre kontorssektorn. Trots det stora antalet nyproducerade kontorslokaler är vakansgraden fortfarande lägre i den nyare sektorn än i den äldre, vilket tyder på ett stort intresse för nyproduktionen.

Efter att kontorsuthyrningen minskade i samband med pandemin 2020 återhämtade den sig redan under 2021 och nådde högre nivåer än tidigare, främst tack vare uthyrningar i nybyggnadsprojekt. Under 2022 noterades nya rekord både vad gäller antalet tecknade hyresavtal och uthyrd yta, med över 300 avtal som täckte totalt 185 000 kvadratmeter.

Övergången till nya och moderna lokaler har fortsatt under 2022. Uthyrningen till coworking-operatörer och andra aktörer som erbjuder flexibla kontorslösningar har också fortsatt att öka.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart