Din Ekonomi

Fastigheter

Solceller till Villor

Allt fler villaägare lockas av tanken att installera solceller till villa på sina hustak, och intresset bara växer med tiden. De ser de talrika fördelarna som solpaneler kan erbjuda, inklusive de positiva miljöaspekterna. Att välja solenergi är inte bara en investering i ens egna plånbok utan också i planetens välmående. Vad kostar Solceller till Villor? …

Solceller till Villor Read More »

Nya riskviktsgolv för banklån till kommersiella fastigheter

Finansinspektionen har fattat beslut om att implementera riskviktstak för exponeringar mot den kommersiella fastighetssektorn enligt artikel 458 i tillsynsförordningen. Samtidigt kommer de nuvarande riskviktstaken som för närvarande används inom ramen för pelare 2 att tas bort. De nya riskviktstaken kommer att bli gällande från och med den 30 september 2023. Den kommersiella fastighetssektorn utgör en …

Nya riskviktsgolv för banklån till kommersiella fastigheter Read More »

K-Fastigheter köper byggrätt i Kävlinge

K-Fastigheter och Selihof har tillsammans förvärvat en byggrätt i Kävlinge, enligt ett nyligen utgivet pressmeddelande. K-Fastigheter planerar att bygga cirka 25 hyresrätter på sin del av fastigheten, med byggstart planerad till 2024. Detaljplanen har redan vunnit laga kraft, och det förväntade årliga hyresvärdet beräknas uppgå till cirka 3,3 miljoner kronor. Säljaren av byggrätten är ett …

K-Fastigheter köper byggrätt i Kävlinge Read More »

Nischer Properties markanvisningavtal har löpt ut

Fastighetsbolaget Nischer Properties meddelar att deras markanvisningsavtal inom fastigheten Norra Folkparken har löpt ut efter att Haninge kommun avslog deras begäran om förlängning. Nischer har överklagat beslutet i hopp om att kunna fortsätta med detaljplanearbetet eller få en alternativ markanvisning i kommunen. Nischer Properties meddelar att deras markanvisningsavtal med Haninge kommun har löpt ut idag. …

Nischer Properties markanvisningavtal har löpt ut Read More »

Bonava slutför försäljningen av sin verksamhet i Norge

Bonava, en framstående bostadsutvecklare, har avslutat försäljningen av sin verksamhet i Norge. Den 12 juni tillkännagav företaget att de hade ingått avtal om att sälja sin norska verksamhet till fastighetsfonden Union Residential Development. Nu har affären slutförts, enligt ett pressmeddelande från bolaget. Försäljningen av Bonavas verksamhet i Norge till Union Residential Development har slutförts efter …

Bonava slutför försäljningen av sin verksamhet i Norge Read More »

Ökande vakansgrad för kontor i Göteborg – Citymark

Enligt den senaste rapporten från Citymark Analys har vakansgraden för kontor i Göteborg ökat markant samtidigt som antalet uthyrningar har nått rekordnivåer. Detta beror på det svagare konjunkturläget och det betydande tillskottet av nya kontorslokaler, vilket har skapat en marknad som gynnar hyresgästerna. Citymark Analys genomför noggranna studier av kontorshyresmarknaden i Göteborg och andra stora …

Ökande vakansgrad för kontor i Göteborg – Citymark Read More »

Hyra ut bostadsrätt

Det finns regler och lagar som måste följas när du vill hyra ut din bostadsrätt. Det är viktigt att du är medveten om dessa lagar och regler för att undvika eventuella problem eller oönskade konsekvenser på marknaden. Det är också viktigt att ha kunskap om skatte- och försäkringsfrågor som är relevanta för uthyrning av bostadsrätter. …

Hyra ut bostadsrätt Read More »

Kontorsmarknaden i Malmö: En blomstrande och dynamisk arbetsmiljö

Kontorsmarknaden i Malmö har genomgått en imponerande utveckling de senaste åren. Staden har förvandlats till en viktig destination för företag som söker en dynamisk arbetsmiljö och en plats där affärsmöjligheter frodas. Med en växande ekonomi, moderna infrastrukturer och ett blomstrande affärsklimat har Malmö etablerat sig som en av de mest attraktiva städerna för företagsetableringar och …

Kontorsmarknaden i Malmö: En blomstrande och dynamisk arbetsmiljö Read More »

Göteborgs kontorsmarknad: En dynamisk och växande arbetsmiljö

Göteborg, Sveriges näst största stad, har blomstrat som en ekonomisk och teknologisk knutpunkt under de senaste åren. Med en framstående hamn, ett blomstrande industriområde och ett växande universitet har staden lockat till sig företag och talanger från hela världen. Denna positiva utveckling har lett till en ökad efterfrågan på kontorsutrymmen i Göteborg och en spännande …

Göteborgs kontorsmarknad: En dynamisk och växande arbetsmiljö Read More »

Shopping Cart