Vad är en fastighet?

Vad är en fastighet? En fastighet är en benämning på ett stycke mark med eventuella byggnader som tillhör den. Fastigheter kan vara av olika slag och storlekar, från små tomter till stora markområden med flera byggnader på. Fastigheter är vanligtvis reglerade av lagar och förordningar, som fastställer hur de kan användas och underhållas. Ägaren av …

Vad är en fastighet? Read More »