Ökande vakansgrad för kontor i Göteborg – Citymark

Enligt den senaste rapporten från Citymark Analys har vakansgraden för kontor i Göteborg ökat markant samtidigt som antalet uthyrningar har nått rekordnivåer. Detta beror på det svagare konjunkturläget och det betydande tillskottet av nya kontorslokaler, vilket har skapat en marknad som gynnar hyresgästerna. Citymark Analys genomför noggranna studier av kontorshyresmarknaden i Göteborg och andra stora …

Ökande vakansgrad för kontor i Göteborg – Citymark Read More »