Din Ekonomi

Villkor

Ansvar

För att kunna beviljas ett lån i Sverige krävs enbart enligt lag att man är myndig, det vill säga minst 18 år gammal. Denna åldersgränsen är minimum. Dock skall man observera att det är fritt för långivare att sätta en högre åldersgräns än den som är satt enligt svensk lag.

Informationen på webbplatsen kommer uppdateras kontinuerligt och vi gör alltid vårt bästa för att säkerställa att all information är korrekt utskriven. Vi garanterar inte att all information alltid är korrekt, då det ofta sker förändringar av räntor, belopp och villkor med mera. Dinekonomi.com ger ingen personlig rådgivning eller rekommenderar någon långivare och det skall ta i beaktning att vi inte är ett licenserat, finansiellt institut hos Finansinspektionen. Vi kan inte heller räknas som ett finansiellt institut eller ansvara för era eventuella förluster eller missförstånd samt vara delaktiga i eventuella tvister mellan dig och långivaren eller banken.

All information i våran jämförelsetjänst är hämtad direkt ifrån de långivare vi har listat. Nyheter och artiklar och allmän information är hämtad direkt ifrån pålitliga källor och vi försöker alltid att hålla den så korrekt och uppdaterad som möjligt. Vi ansvarar dock inte för att all information är korrekt och du som låntagare bör alltid kontrollera alla regler och villkor hos den långivaren som du skall ansöka hos lån hos.

Det är dig egna fulla ansvar som låntagare att hämta den korrekta information ifrån respektive långivare och säkerställa att du förstått alla villkor, långivarens tjänst och de ekonomiska risker du tar när du skall ansöka om lån. Om du har några som helst frågor eller ärenden som gäller ditt lån ska du kontakta långivaren.

Allmänna villkor

Allmänna villkor för lån omfattar dels en katalog av grundläggande villkor för att du ska kunna ta ett lån, dels dom rättigheter och skyldigheter som du som låntagare respektive långivaren har att förhålla er till. Villkor kan kopplas till varje låneavtal och är på detta sätt alltid gällande för varje privatlån.

Villkor för att låna pengar

När du skall fylla i en låneansökan och skicka in den på internet kommet du oftast att få bekanta dig med en katalog av olika förutsättningar som du skall fylla i för att uppnå din ansökan och den skall överhuvudtaget kunna att behandla. Dessa villkor för privatlån är mycket enkla och grundläggande. Här nedan kan du enkelt se en förteckning av de förutsättningar som du alltid måste uppfylla oavsett vilken långivare för ett blancolån du ska vända dig till. Nedan förutsättningar presenteras oftast alltid väldigt tydligt i anslutning till en låneansökan och du kan även hitta dem i långivarens allmänna villkor för ett blancolån.

Obligatoriska förutsättningar

  • Minimum 18 år gammal
  • Svensk medborgare
  • Deklarerad inkomst
  • Inget skuldkonto hos Kronofogden

Andra ofta förutsättningar för lån

  • Fast inkomst
  • Inga betalningsanmärkningar
  • Signera via BankID
  • Högst 70 – 79 år gammal (alternativet ska lånet betalas tillbaka innan låntagaren fyller 70 – 79 år)

Det finstilt i ditt låneavtal

När du har erhållit ditt privatlån det har utbetalats regleras ditt avtalsförhållande med din långivare i enlighets med dels uppgifterna i skuldebrev för lånet du har signerat antingen på papper eller digitalt. Titta lite på dem vanliga skrivningarna i ditt standardavtal så ser du enkelt vilka rättigheter och skyldigheter du har!

Betalning

Privatlån skall betalas tillbaka som annuitet eller med en rak amortering. Skillnaden mellan de två sätten är att räkna blir normalt obetydlig, men det är oftast bra att känna till vad som gäller. Betalning för privatlån ska erläggas varje månad.

Dröjsmålsränta

Om du inte betalar ditt lån i tid är du skyldig att betala en så kallad dröjsmålsränta tills betalning sker. Hur dröjsmålsräntan skall beräknas skall anges i dina villkor för lånet.

Uppsägning

Det finns en handfull omständigheter som gör att din långivare får rätt att säga upp ditt privatlån med omedelbar betalning direkt. Till exempel om låntagaren är minst 30 dagar försenad med sin betalning om beloppet uppgår till minst 10 % av hela skulden.

Förtidsinlösen

Privatlån kan alltid lösas ut i förtid helt eller delvis. Detta följer av att räntan inte kan bindas och att det inte skall heller finnas någon fysisk säkerhet som pant. För förtidslösen får avgifter inte tillkomma.

Ångerrätt

Du har alltid rätt att ånga ett lån, det är lagstadgat och kallas ångerrätten och skall anges i konsumentkreditlagen. Fristen för detta är 14 dagar och den skall börja gälla från att du skriver på skuldebrevet.

Överlåtelse

Låntagare kan sälja vidare skuldebrev. Det är mycket vanligt förekommande och om det sker vad gäller din kredit ska du betala räntor och amorteringar till den nye innehavaren av fordringen.

Kreditupplysning

Något som inte specificeras i detalj i allmänna villkor för privatlån är hur kreditupplysning inhämtas och hur kreditkontroll sker. Du kan alltså till exempel inte utläsa huruvida långivaren erbjuder lån utan UC, som det så populärt kallas.

För att hitta standardavtalet på en långivares webbplats ska du titta efter rubriken Allmänna lånevillkor (för konsumentlån). Hittar du inte det dokumentet kan du kontakta kundtjänst och få en digital kopia via e-post.

Jämför lån för bästa villkor

Alla långivare är skyldiga att lämna utförlig information om alla sina privatlån villkor. Detta gäller såväl de grundläggande förutsättningarna som det finstilta i standardavtalet. Du har därför svart på vitt kring alla frågor om exempelvis vad långivaren kräver av dig för att du ska kunna skicka in en ansökan, hur du betalar av på ditt lån och vid vilka förutsättningar långivaren kan säga upp lånet.

De kostnader du ska betala (avgifter och ränta på privatlån) och den amorteringsplan som gäller är givetvis också att betrakta som villkor som du kan jämföra, men dessa är ju specifika för just ditt privatlån.

Shopping Cart