Din Ekonomi

Finansinspektionen uppmana svenskar till byte av bank

Majoriteten av svenskarna är oftast trogna sin bank, mycket utifrån bekvämlighet och trygghet. Faktumet kvarstår dock att det finns oerhört goda skäl att se sig om bland alternativen. I den senaste rapporten uppmanar Finansinspektionen (FI) till att byta bank och det framhåller även vikten av att låntagarna skall förhandla för att kunna sänka sin ränta “Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk”, skriver Finansinspektionen.

Finansinspektionen har många viktiga uppgifter. Två av de är att dom skall värna om finansiell stabilitet och värna om konsumenternas villkor. Därför har de infört en rad olika åtgärder kring bolån. Några exempel på dessa är åtgärder är höjningen av riskvikter för bolån och ändringar i kapitalbufferten. Kanske inte de lättaste att förstå för gemene man. 

Något användbart för dig som konsument är detta: de publicerar regelbundet bankernas vinstmarginaler (bruttomarginaler) för bolån. Du får då veta hur mycket de olika bankerna tjänar på sina lån. På så sätt kan du som konsument veta hur mycket förhandlingsutrymme de finns för dig. Detta är ett perfekt sätt att förhandla om bolån för dig!

Marginal på bolån!

Hur kan man se bankernas marginaler på ett bolån egentligen? Om man kollar på statistik från FI har dessa sjunkit alltjämt sen 2018. Då var de på ungefär 1,7 procent gentemot 1 september 2020 nere på 1,26 procentenheter. 

Framförallt kan det bero på att bankernas kostnader har ökat under coronapandemin, samtidigt som ränteläget är oförändrat. Men dock trots minskade marginaler finns det fortfarande gott om utrymme att förhandla enligt FI.

Hur mycket kan man spara?

Du kan spara en hel del. Det finns oerhört mycket att spara på ett bankbyte. En till synes liten ränteskillnad i procent kan verkligen märkas i din plånbok. Procentenheterna kan kännas små, men samtidigt är bolånen i regel i stora lånebelopp.

Ett tydligt räkneexempel: 

Poängtera att du har ett lån på 3 miljoner kronor och förhandlar ner din ränta med 0,5 procent. Då kan du enkel räkna med att spara en tusenlapp per månad efter ränteavdraget. Du kommer spara ca 12 kronor per år vilket du kan lägga på något roligare!

Ett annat exempel:

Ett bolån på till exempel 4 miljoner kronor som sänks från 1,65 till 1,49 i ränta innebär det ca 4 400 kronor mindre i räntekostnader varje år.

Hur kan du förhandla om din bolåneränta?

Det kan kännas svårt och jobbigt att börja förhandla med din bank om räntan. Svenskar värderar ofta trygghet och bekvämlighet högt. Det finns dock flera argument som du kan använda dig av. Om du som konsument och kund hos banken är välinformerad är det mycket lättare att göra det om du är påläst innan du har ditt möte. Här är några bra sätt att förhandla fram bättre villkor med.

Snitt- och listränta

Det är oerhört viktigt att du kan skilja på snitträntor och listräntor. Listränta är den räntan som bankerna publicerar och visar utåt för kunder. Listräntan är inte huggen i sten och kan som oftast förhandlas med. Snitträntan är den genomsnittliga räntan på alla bankers bolån. 2015 blev bankerna tvungna att publicera denna räntan offentlig. Denna transparensen hjälper dig som kund hjälper dig se bankens aktuella räntor för kunder. Det finns som oftast en rejäl skillnad mellan snitt- och listräntan och denna skall användas vid en förhandling. Snitträntan gör det oftast lättare för dig som kund jämföra olika banker på ett rättvist sätt.

Bruttomarginalen

Vi pratade innan om att FI publicerar bankernas bruttomarginaler å bolån. Detta är bra information som kan vara bra att använda att förhandla om villkoren med bankerna och det visar att bankerna har råd att sänka räntan.

Byta bank och förhandla

Finansinspektionens budskap är att du som konsument har makten att påverka bolånet och din räntekostnad. Våga gå in till din bank och omförhandla din ränta eller byta bank. I denna texten kan du enkelt läsa om möjligheterna och argumenten!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart